Demystifikujeme Google příručku ke kliknutí, dojmech a pozici v Google Search Console

Tady je hned několik odpovědí na ty nejčastější dotazy ohledně správy nejrůznějších aspektů v hlášení Výkonu v nástroji Google Search Console.
 
Google Search Console je doslova nabitý důležitými informacemi pro správce webů a také pro SEO konzultanty či SEO společnosti. Skrze GSC, Google udělal hodně dobrou práci tím, že poskytl hlášení a funkce, které mohou pomoci diagnostikovat i složitější problémy, pochopit organický provoz z vyhledávání a zároveň otestovat vaši stránku pro nejrůznější situace apod.
 
K tomu všemu je třeba říci, že jsou tu některé matoucí věci či aspekty, na které můžete narazit, zatímco se budete v tomto nástroji a jeho hlášeních a funkcích pohybovat. A to je hlavně případ pro ty, kteří jsou v SEO nováčky. Jeden příklad za všechny je Hlášení o výkonu (Performance reporting), které se kdysi nazývalo také Analytika vyhledávání (Search Analytics). Hlášení o výkonu poskytuje spoustu důležitých informací ohledně provozu z organického vyhledávání, což zahrnuje požadavky na vyhledávání, které vedou na vaši stránku, cílené stránky, které jsou hodnoceny ve vyhledávání, poměr kliknutí (CTR – click through rate) pro požadavky a cílené stránky, průměrnou pozici pro požadavky na vyhledávání, které jsou hodnoceny v Google a daleko více. Je to velmi mocný nástroj, který analyzujeme poměrně často.
 
Zatímco pomáháme klientům s jejich SEO problémy, našli jsme několik aspektů tohoto hlášení, které však mohou být zavádivé či matoucí. Například je nesmírně důležité pochopit, z čeho se vlastně skládá nebo lépe, co vlastně tvoří, dojmy a kliknutí, jak Google kalkuluje a vypočítává pozice pro požadavky a cílené stránky. Poté, co jsme mluvili s mnoha klienty o jejich vlastních hlášeních, je jasné, že je třeba nějaké té příručky k tomuto nástroji o tom, jak to vlastně všechno funguje.
 
A Google také příručku dodal!
 
V roce 2017 Google publikoval nápomocný dokument, který byl zaměřený na objasnění toho, jak vlastně Google vypočítává každý z aspektů. Je super a jsme rádi, že Google publikoval tento dokument, ovšem stále se najde celá řada lidí, kteří jsou poněkud zmatení ohledně toho, jak to všechno vlastně funguje.
 
Tak jsme se rozhodli, že vezmeme ty nejpodstatnější části, které často vysvětlujeme klientům a pokusíme se vytvořit tento příspěvek, který bude tyto části pokrývat, a objasníme je. Můžete toto považovat za takový exkurz do SEO, neboť budeme demystifikovat, co Google už jednou zkoušel demystifikovat.

Níže, pokryjeme devatenáct klíčových částí příručky, které s klienty probíráme nejčastěji. Tak se na to pojďme vrhnout.
 

Demystifikujeme příručku Google o dojmech, kliknutí a pozici

 

 1. Dojmy. Pro standardní organické seznamy (deset modrých odkazů), dojem je zaznamenán, i když ještě k němu uživatel nesjel dolů po stránce. Takže, v těchto deseti modrých odkazech, pokud jste se umístili jako číslo devět a níže, stále se to počítá jako dojem, pokud je tedy načtena stránka s výsledky vyhledávání. Tohle mate některé lidi, neboť to, jak Google zachází s vybranými příspěvky a kolotoči (k čemuž se dostaneme níže), jim není tak dobře vysvětleno. Také je nutné pamatovat na to, že odkaz musí získat nějaké dojmy, aby jeho pozice byla zaznamenána. To vyzní jako očividné, avšak neuškodí to poznamenat.
 2. Externí odkazy versus odkaz pro upřesnění dotazu. Pokud nějaký element ve výsledcích vyhledávání neobsahuje odkaz, který by směřoval pryč z Google, tak poté není počítán jako dojem. Například, pokud je tu nějaká skupina odkazů (jako obrázky), která vede k více Google žádostem na vyhledávání (upřesnění dotazu), tak se poté také nebude počítat jako dojem a nebude okupovat žádnou pozici. Ve snímku níže, červená šipka značí odkaz, který nevede pryč z Google (jsou to odkazy upřesňující dotaz). Jednoduše vedou k dalšímu hledání. Odkaz na wikipedii se počítá, neboť je to odkaz, který vede uživatele pryč z Google.
 1. Pozice. Pozice je spočítána od vrchu dolů a poté od primární po sekundární část obrazovky (na základě jazyka). Například pro angličtinu by to bylo od leva doprava, avšak pro ostatní jazyky by to mohlo být zprava doleva. Tohle je nesmírně důležité chápat. Například většina vybraných příspěvků by byla na pozici jedna (na úplném vrcholu stránky). Avšak vědomostní panel by mohl být klidně na pozici jedenáct na stránce jedna, neboť je nahoře vpravo od výsledků vyhledávání po deseti modrých odkazech. Nyní je tam dvanáct modrých odkazů na levé straně výsledků vyhledávání v následujícím příkladu a karta znalostí je na pozici třináct na pravé straně.

 1. Odkazy s elementem blokace. Všechny odkazy uvnitř jednoho SERP (výsledků vyhledávání) mají stejnou pozici. Například všechny seznamy v AMP kolotoči budou mít stejnou pozici ve vašich hlášeních. Pokud tento kolotoč příspěvků bude umístěn na druhé pozici v SERP, tak poté všechny AMP seznamy v kolotoči budou umístěny na pozici dva ve vašem hlášení. To samé platí i pro vědomostní panel. Pokud je jeho pozice jedenáctá, tak poté všechny odkazy v tomto panelu budou mít pozici jedenáctou. Nechte to chvilku vstřebat. Poznámka, kolotoče jsou poněkud něco jiného vzhledem k dojmům. K tomu se ovšem dostaneme později.

 

 1. Návrat do SERP. Návraty do SERP se nepočítají (pro ten samý odkaz). Například, pokud uživatel klikne na odkaz k externí stránce, vrátí se však do SERP a znovu klikne na ten samý odkaz znovu, je to počítáno pouze jedenkrát. Avšak kliknutí na úplně jiný odkaz by se počítalo jako separátní a oddělený klik.
 2. Dopad reklam. A co reklamy? Reklamy neokupují žádné pozice ve výsledcích vyhledávání. Tohle je také velmi důležité, abyste pochopili. Můžete mít pozici číslo jedna ve výsledcích vyhledávání, ovšem to také může být hodnoceno pod reklamami a textovými reklamami. V tomto případě budete mít stále pozici jedna, ovšem nemusí to být tak zajímavé nebo silné, jako kdyby tam ty reklamy nebyly.

 
 

 1. Mnohonásobné seznamy a pozice. Pozice v hlášení výkonu je tím nejlepším odkazem na vaši stránku ve výsledcích vyhledávání. Takže pokud jste byli ohodnoceni (nebo spíše vaše stránka) na pozici dvě a pět, tak poté vaše umístění bude na čísle dvě (lepší).

 

 1. Která URL je cíl? Kliknutí, dojmy a pozice jsou přiřazeny určité URL, ke které jsou uživatelé směřováni (i když to není přesně ta, která je ukázána ve výsledcích vyhledávání). Příklad uvedený Googlem je takový, že zobrazená URL nemusí nutně ukazovat oddělenou mobilní URL (m-dot), ve které by uživatel mohl skončit po kliknutí na odkaz v seznamu výsledků vyhledávání. V tomto případě, m-dot by získal dojem a kliknutí a ne počítačová URL, která byla zobrazena ve výsledcích vyhledávání. Obecně řečeno, cílová URL bude tou, která získá dojmy, kliknutí a pozici.
 2. Kolotoče. Seznamy v kolotočích se musí vykreslit nebo zobrazit na obrazovce, aby se počítaly jako dojem. Tohle je něco odlišného od toho, jak Google zachází se standardními deseti modrými odkazy. Zapamatujte si, že pokud je vaše hodnocení na pozici devět na spodku stránky a uživatel dolů na spodek nesjede, je to stále bráno jako dojem. Ovšem kolotoče jsou něco jiného, na seznamy musí uživatel sjet úplně dolů, aby se mu zobrazily, aby se následně mohl kolotoč počítat jako dojem. A abychom udělali věci ještě více matoucí, tak kolotoče jako takové nepotřebují, aby se k nim uživatel dostal, aby viditelné seznamy v tomto kolotoči získaly dojmy. Pravděpodobně si budete tuhle část chtít přečíst znovu a to hned několikrát. Pamatujte si, je to jako film Inception, akorát se SEO.
 1. AMP URL. URL, která získává dojmy, kliknutí a pozici, bude AMP URL, pokud je hodnocena v mobilních výsledcích vyhledávání. Pozice pro AMP je vázána na to, jestli je v AMP kolotoči nebo se hodnotí v deseti modrých odkazech. Pokud je v AMP kolotoči, tak seznamy musí jít vidět na obrazovce, aby se počítaly jako dojmy. A pokud se jedná o deset modrých odkazů, tak není třeba, aby se na obrazovce objevily k tomu, aby registrovaly nějaký ten dojem.
 2. Vybrané příspěvky. Standardní pravidla se aplikují pro deset modrých odkazů. Ale když se vybrané příspěvky hodnotí na samém vrcholu výsledků vyhledávání (což se ostatně často stává), budou získávat pozici jedna. Avšak můžete je vidět na pravé straně v takovém kvazi-vědomostním panelu. Pro takovéto situace by to mohla být pozice jedenáct. Podívejte se na naše poznámky ohledně toho, jak Google vypočítává pozici ve výsledcích vyhledávání pro více informací o tom, jak vlastně vybírání vybraných příspěvků funguje.

 

 1. Obrázky. Obrázek je jednoduše odkaz, který vede na nějakou stránku na vaší webové stránce, který obsahuje tento obrázek. A tím pádem Google nemůže rozlišovat mezi různými obrázky, které ukazují na tu samou stránku na vaší webové stránce. Z jejich pomocného dokumentu se dočtete: „Všechny jsou považovány za identické odkazy, co se týče dojmů, kliknutí a pozic.“
 2. Vyhledávání webů x vyhledávání obrázků. Vyhledávání webů a vyhledávání obrázků se zaznamenávají odděleně. Hlášení o výkonu nekombinuje tato data. Můžete však filtrovat vaše výsledky v hlášení o výkonu, abyste mohli vidět data o vyhledávání webů a vyhledávání obrázků.

 

 1. Kliknutí na obrázky. Kliknutí na obrázky se započítávají tehdy, když vedou uživatele pryč z Google. Například, klik pro rozšíření nebo zvětšení obrázku není počítán jako klik.
 2. Dojmy z obrázků (deset modrých odkazů versus obrázkové kolotoče). Na standardní stránce výsledků vyhledávání, která může obsahovat obrázky v jakýchsi blocích, se započítávají dojmy, i když se vaše obrázky neobjevily na obrazovce či uživatel k nim „nesjel“. Například pokud je nějaký blok obrázků prezentován někde v deseti modrých odkazech, když se načte stránka s výsledky vyhledávání, tak je poté dojem započítán. Avšak pokud je obrázek v kolotoči, tak poté uživatel musí sjet dolů k tomu obrázku, aby se počítal dojem za tento obrázek.

 

 1. Kolonka pro vyhledávání obrázků. K obrázku se musí uživatel dostat, aby se započítal dojem za něj. Tohle je něco odlišného od standardních výsledků vyhledávání (deseti modrých odkazů). Takže pro vyhledávání obrázků, aby se vašemu obrázku, který je umístěn úplně dole, započítal dojem, musí k němu uživatel sjet.

 1. Pozice obrázků. Ve standardních výsledcích vyhledávání, když je v nich obsažen blok obrázků, všechny obrázky okupují tu samou pozici. Takže, pokud vidíte nějaký blok obrázků, který obsahuje například sedm obrázků na pozici tři, každý obrázek se bude počítat jako pozice tři. Avšak v kolonce vyhledávání obrázků, pozice je počítána zleva doprava a poté z vrchu dolů. Takže, pokud je váš obrázek v první řadě, ale na sedmé pozici od leva, tak se bude počítat jako pozice sedm. Pro ostatní jazyky to může být také zprava doleva, poté bude pozice počítána zprava doleva a poté z vrchu dolů.

 1. Ojedinělý element vyhledávání s mnoha odkazy. Pokud je zde mnoho odkazů v jednom elementu, který vede na jednu stránku, všechny odkazy na tuto stránku se budou počítat jako jeden dojem pro tuto stránku. Avšak, pokud odkazy vedou na několik různých URL na té samé stránce, tak se poté „rozbijí“ na několik separátních dojmů v hlášení stránek. Například, vědomostní karta s pěti odkazy na vaši stránku by se počítala jako jeden dojem pro celou stránku, ovšem pokud každý z nich vede na unikátní část s odlišnou URL, dostanete se k separátním dojmům, které budou uvedeny v seznamu hlášení stránky.

 

 1. Mnoho odkazů vede na tu samou stránku z jediného elementu vyhledávání. Všechny dojmy pro tu samou stránku odkazující uživatele z výsledků vyhledávání jsou kombinovány do jednoho a toho samého dojmu (když se seskupují data podle stránky v hlášení). Takže, pokud budete mít tři odkazy v jednom jediném elementu, které povedou k té samé jedné stránce, bude to Google počítat jenom jako jeden dojem (ne tři dojmy).

 

Objasnění všech těch zmatků ohledně kliknutí, dojmů a pozic.

Doufáme, že tento dokument pomohl demystifikovat některé z aspektů v hlášení o výkonu v Google Search Console. I když jsme pokryli spoustu informací, měli byste si určitě přečíst i originální pomocný dokument v plné verzi, který zahrnuje daleko více informací a nuancí napříč několika různými segmenty. Na základě přečtení tohoto článku, spolu s pomocným dokumentem od Google, doufáme, že budete schopni přejíždět očima po hlášeních s daleko většími znalostmi ohledně některých věcí, které jsou tam uvedeny. A také doufáme, že tento článek byl daleko méně matoucí než sledování filmu Inception. To byl ostatně náš cíl. J