Úplná příručka pro používání Bing Webmaster Tools – část 3

Chief Evangelist a přispěvatelka z Bingu Christi Olson nám zrecenzuje v tomto díle funkci Diagnostika a nástroje a také sekci zabezpečení v této části 3. naší série o Bing Webmaster Tools.
 
Dnes pokryjeme další dvě sekce Bing Webmaster Tools a obě dvě jsou velmi užitečné a nápomocné pro kohokoliv, kdo by se chtěl dobře hodnotit v tomto internetovém vyhledávači. Tyto dvě sekce, které nyní budeme popisovat, jsou:

 • Diagnostika a nástroje
 • Zabezpečení

 

Diagnostika a nástroje

Pokud vás zajímá skvělá pozice a dobré hodnocení na Bingu, tato sekce by měla být extrémně nápomocná k dosažení těchto cílů, neboť je to právě tady, kde jsou schované nástroje SEO a nástroje klíčových slov. Tyto nástroje v této sekci vám pomohou identifikovat a opravit některé problémy na internetových stránkách, abyste tak mohli navýšit vaši celkovou viditelnost na internetu a hlavně ve vyhledávání.
 

SEO analyzátor

SEO Analyzer (analyzátor) je tady, aby vám pomohl analyzovat individuální stránky pro SEO (optimalizaci výkonu internetového vyhledávače).
 
Na začátek si pojďme zadat jakoukoliv URL do kolonky vyznačené na obrázku a klikněte na „analyzovat“. Kolonka je identifikovaná pod číslem dva v bublině na obrázku výše.
 
SEO analyzer může obejít robots.txt soubor a může oskenovat jakékoliv aktivní URL na vaší webové stránce. To vám dovolí nejen zkontrolovat jednotlivé stránky, které nechcete, aby Bingbot již aktivně procházel a indexoval. Pokud nástroj objeví nějaké redirekty, bude je následovat (s co možná nejlepší precizností) a vždy vás na ně upozorní při hlášení.
 
Jakmile je celá analýza kompletní a hotová, můžete kliknout na každé individuální SEO návrhy identifikované číslem tři v bublině na obrázku výše, každá z nich bude obsahovat nějaký počet chyb nalezených a také popis jednotlivých problémů, které byly detekovány pro stávající URL.
 
Na pravé straně nástroje máte několik rozličných možností toho, jak můžete vidět vaši internetovou stránku. Možnost „The Analyzed (analyzovány)“ poskytuje vizuální pohled na váš obsah, možnost Page Source (zdroj stránky) vám umožní vidět zdrojový kód. Některé SEO návrhy vás upozorní na nejrůznější elementy, které nejsou viditelné v daném pohledu, jako například jsou nejrůznější tagy, a také vám doporučí přepnout na jiný pohled, abyste viděli identifikované problémy.
 
Pokud chcete více detailnější zprávu o specifických problémech, stačí kliknout na znaménko „+“ ve zvoleném okénku návrhu a objeví se vyskakovací okénko (pod číslem 4 v bublině na obrázku výše), které vám vysvětlí nejrůznější doporučené kroky.
 

Přesun stránky

Funkce „Site move (přesun stránky)“ vám dovoluje oznámit Bingu, že vaše webová stránka se přesunula na novou doménu nebo že jste přesunuli část vaší webové stránky na úplně nové umístění. Tato funkce vám dovolí zrychlit proces aktualizace pro Bing, ohledně lokace vaší stránky v indexu.
 

Výzkum klíčových slov

Tento nástroj „Keyword research (výzkum klíčových slov)“ vám dovoluje zpřístupnit výzkumná data od Bingu, abyste dostali poměry organických žádostí pro klíčová slova na Bingu, stejně tak podobná či relevantní klíčová slova. Na rozdíl od ostatních nástrojů jiných internetových prohlížečů, které se tímto zabývají, tento poměr není zaokrouhlený, takže můžete získat velmi realistický snímek poměrů provozu a toho, jak se vlastně provoz za toku času mění.
 
Je tu hned několik různých filtrů, které vám dovolí specifikovat provoz pro specifické nebo jednotlivé země a jazyky. Pokud s myší přejedete nad symbolem „$“ po klíčovém slově, můžete vidět data z placeného vyhledávání od Bing Ads, které vám poskytnou alespoň hrubý odhad ceny za kliknutí a také jednotlivé přihazování inzerentů, kteří aktivně cílí na tyto specifické klíčové slova skrze placené vyhledávání.
 

Testovací nástroj „vhodné pro telefony“

„Mobile friendly test tool“ je velmi užitečný nástroj, který dovolí Bingu analyzovat webovou stránku, aby internetový vyhledávač zjistil, jestli je „mobile-friendly (vhodná pro zobrazení na telefonech)“ nebo ne a jak vlastně jednotlivé stránky vypadají na mobilních zařízeních. Tohle je jeden z veřejně dostupných nástrojů, ke kterým můžete získat přístup, aniž byste se přihlašovali do Webmaster Tools.
 

Fetch jako Bingbot a Validate Bingbot

Funkce „Fetch as Bingbot“ a „ověřit Bingbot(a)“ vám dovolí vidět, jak se zobrazuje Bingu kód jednotlivých stránek.
 
Ověřovací nástroj od Bingu vám zae dovolí ověřit si, jestli provoz z vašich serverových záznamů (založený na vlákně user-agent) je vlastně Bingbot nebo jenom vypadá, že je to Bingbot.
 
A proč byste přesně tohle chtěli kontrolovat? Pokud často vídáte zvýšený počet 403 chybných kódů z validních Bingbot žádostí, možná to znamená, že nastavení vašeho serveru mohlo být nastaveno tak, aby povolilo Bingbot na základě hard-coded IP adresy nebo na základě celé škály rozličných IP adres. Bing nikde nezveřejňuje seznam IP adres, které používá k procházení webových stránek a internetu, protože tyto IP adresy a jejich počet se neustále mění.
 

Markup Validator

Funkce „Markup validator“ vám dá vědět, pokud vaše markupy strukturovaných dat byly implementovány tak, že je Bingbot může přečíst. Podporuje to následující markup jazyky:

 • Schema.org.
 • RDFa.
 • Microformáty a microdata
 • JSON-LD.
 • Open Graph
 • Neověřuje to HTML

 
Pokud byl Markup správně aplikován, tak tento markup se bude zobrazovat v hlášení pod tlačítkem „ověřit“. A co je nutné poznamenat, tak že tato funkce je taková, kterou Bing podporuje a aktualizoval Validator pro JSON-LD v červnu minulého roku 2018.
 

Bezpečnost

Funkce zabezpečení vám podá oznámení pokaždé, když Bing detekuje jakékoliv škodlivé elementy na vaší webové stránce. Pokud Bing detekuje buď Malware nebo nějaký phishing, upozorní vás na něj v této sekci Bing webmaster tools. Sekce zabezpečení vám také poskytuje celou řadu detailů ohledně bezpečnostních certifikátů a jejich datum expirace, takže může být správce webu upozorněn ještě předtím, než mu některý certifikát vyprší, aby jej obnovil.

Příští týden

Příští týden se podíváme na Widgets, oznámení o odstranění copywrigtu, Webmaster API a také sekci pro podporu nástroje v Bing Webmaster Tools. Tak zůstaňte nažhaveni!
 
Pokud se chcete dozvědět více o Bing Webmaster Tools, stačí si jenom najít předešlé části této úžasné série na našich stránkách.

Bing svým vydavatelům: Začněte používat nové Bing URL procesy předkládání pro indexování a to nejlépe hned

Chcete, aby Bing objevil daleko rychleji nový nebo aktualizovaný obsah, který jste nedávno vytvořili? Začněte používat nový nástroj pro předkládání od Bingu.
 
Minulý týden na SMX West Bing ohlásil, že nyní dovoluje správcům webu, vydavatelům a také majitelům stránek předkládat až deset tisíc URL denně jeho internetovému vyhledávači pro procházení a indexování. To je až tisícinásobný nárůst předchozích limitů, které měl Bing pro tento nástroj. Ale je tu také důvod pro tento nebývalý nárůst, Bing jej ostatně sdělil ve svém oznámení: „Věříme, že povolením této změny spustíme jisté fundamentální proměny toho, jakým způsobem internetové vyhledávače, jako je Bing, získávají a jsou upozorněny na nový a aktualizovaný obsah napříč celým internetem.“
 
Promluvili jsme si s Christi Olson, vedoucí pro vyhledávací evangelium Bingu, která zdůraznila to, že právě tohle je ta cesta, kterou se bude Bing ubírat. Pokud chcete, aby váš nový či aktualizovaný obsah byl v Bing Indexu, budete eventuálně nuceni použít právě tento proces předkládání URL od Bingu, ať už skrze Bing Webmaster Tools nebo API.
 
Dnes se procházení nemění. Alespoň nyní Bing bude pokračovat s procházením v takovém rozsahu, v jakém procházel doposud. Nebude nijak zmenšovat své zdroje, které vkládá do procházení internetu právě nyní. Avšak někdy v budoucnu chce Bing redukovat všechny ty snahy a zdroje, které do procházení internetu vkládá.
 
Bing napsat ve svém oznámení, že: „eventuálně budou internetové vyhledávače redukovat frekvenci procházení stránek k detekci změn a k aktualizaci indexovaného obsahu.“
Silný signál procházení. Pokud používáte již dnes nástroj pro předkládání URL, je to velmi „silný“ signál pro Bing, že právě tato URL musí být procházena hned teď, jak potvrdila Christi Olson. Bing přesune zdroje do procházení právě takto předložených URL, které uživatelé mohou podat k procházení skrze nástroje Bingu.
 
Budoucnost. Bing nám vysvětlil, že v několika budoucích letech doufá, že se nebude muset spoléhat na procházení internetu k tomu, aby objevil nový či aktualizovaný obsah. Namísto toho správci webů, SEO a vydavatelé budou využívat nástroje Bingu nebo jejich vlastní platformy pro správu obsahu a skrze ně budou předkládat obsah automaticky via API.
 
A kdy se přesně tohle stane? To je nejasné, neboť zde není žádné specifické datum, alespoň prozatím.
 
Dopad na odkazy. Hodnota, kterou Bing přikládá odkazům, se měnit nebude, ani výsledkem této změny. Tohle je pouze procedura procházení a indexování, nijak to nesouvisí s procedurou hodnocení.
 
Nakonec, pokud nebude Bing hledat nové URL nebo aktualizované odkazy na čerstvých nových stránkách, může to do značné míry ovlivnit graf odkazů. Avšak Olson sdělila, že i když předložíte novou stránku Bingu via URL nástroj pro předkládání a jsou tu nějaké nové stránky, na které se odkazuje od dané stránky, Bing je projde taky.
 
Například, pokud předložíte domain.com/abc.html jako novou stránku a tato stránka odkazuje na domain.com/def.html, Bing projde také /def.html, pokud je to stránka nová v indexu. Avšak pokud už /def.html v indexu je, tak poté nebude znovu procházena, protože taková URL nebyla znovu předložena jako aktualizovaná.
 
Spam. Bing očekává nemalý počet spammerů, kteří se pokusí zneužít nástroj. A přesně proto jsou tu jisté limity, jako je ověřené stáří stránky v Bing webmaster Tools k určení toho, jak moc obsahu můžete předložit na základě tohoto faktoru stáří. Plus, pokud budete pokračovat a předkládat starý obsah Bingu nebo budete předkládat obsah se spamem, pravděpodobně to může ovlivnit vaše limity nebo budete moci být nějak penalizováni.
 
 
Používejte to nyní. Není tu vůbec žádný důvod, proč by správci webů nemohli tento nástroj používat. Hlavně stránky, které mají nový obsah vyprodukovaný skoro denně nebo neustále aktualizují starší stránky s novým obsahem. Olson tvrdí, že hlavně zpravodajské weby a stránky, které mají nový či aktualizovaný obsah, by měly být ty, které by měly začít používat tuto funkci ihned.
 
Yoast SEO oznámil, že do tohoto integroval nové API. Takže WordPress stránky, které používají Yoast SEO plugin uvidí výhody procházení s touto funkcí skoro okamžitě.
 
Proč na tom záleží? Tohle je velmi důležitá změna v tom, jak internetové vyhledávače objevují, procházejí a indexují nový a aktualizovaný obsah. Pokud Google také adoptuje tuto metodu, tak to změní způsob, jakým SEO, vydavatelé a správci webů produkují a sdílejí obsah. Pokud tedy produkujete nový nebo aktualizovaný obsah a chcete, aby jej Bing našel co možná nejdříve, začněte používat tuto funkci ještě dnes.

Klíčové zvážení pro dosažení úspěchu na Amazonu

Tipy expertů na to, jak vydělat co možná nejvíce na nabídkách inzerce na Amazonu a faktory, které byste měli „zmáknout“ dříve, než se do toho všeho pustíte.
 
Amazon dokáže uspokojit své zákazníky v dosud nevídaném rozsahu, avšak aby tohle mohl dělat, potřebuje velice nezanedbatelné investice prodejců, na rozdíl od spuštění reklamní kampaně na Google. Todd Bowman, hlavní vedoucí Amazonu a eRetail v Merkle, který to sdělil obecenstvu na SMX West v San Jose, Kalifornii, minulý týden.
 
V tom samém výstupu Bryan Garvin, vedoucí inzerce u e-komerčního partnera Pattern, diskutoval o spoustě z těchto faktorů, zatímco zdůrazňoval, aby prodejci s adekvátními zdroji a možnostmi nemuseli být nijak odstrašeni těmito důležitými a nezbytnými adaptacemi.
 

Faktory zvážení unikátní pro marketing na Amazonu

 
Jedním z největších rozdílů mezi Amazonem a Googlem, jak řekl Garvin, je vztah mezi organickou a reklamní optimalizací. Algoritmus Amazonu je vytvořen tak, aby odměňoval prodeje: s větším prodejem přichází více viditelnosti. Na začátek to znamená, že inzerenti na Amazonu musí dbát zvýšené pozornosti na stránkách detailů produktů, protože kromě toho, že se jedná o přistávací stránky pro většinu zákazníků, se také jedná o detaily, které se následně promítnou i do reklam na Amazonu.
 
Ocenění, recenze, obrázky, zpětná vazba zákazníků, rychlost doručení, rychlost odpovídání a také uskladněné zboží jsou všechno kritické faktory pro prodejce na Amazonu. A k tomu všemu je nutné připočítat také to, že se jedná také o unikátní vlastnosti Amazonu jako je Buy box (přidat do košíku) a také Prime způsobilost k přepravě, která může určit životaschopnost a také úspěch vašich reklamních kampaní.
 

Čtyřnásobné reklamní strategie

 
Bowman předložil čtyři kroky, které zaručí úspěch reklamní kampaně na Amazonu pro prodejce na této platformě. První prioritou, řekl, je ochrana značky s reklamami, které cílí na klíčová slova značky relevantní k vašim vysoce prioritním produktům. Další je zaměření se na akvizici nových zákazníků tím, že rozšíříte vaše cílení na klíčový slova i na ne-načkové a jiné termíny v relevantních kategoriích a oblastech zájmu. Třetím krokem jsou příležitosti pro předprodej a prodej na trhu. A konečně, dobývání podílu trhu cílením na klíčová slova konkurence a produkty.
 
Garvin zmapoval podobný strategický přístup, který byl zaměřený na nastavení reklamních kampaní na základě cílů, které nazval zkráceně CABN – dobývání, automatizované, značkové a neznačkové cílení (Conquest, automatic, brand and non-brand targeting). Poté zmapoval způsob, jakým tyto rozličné elementy ekosystému reklam Amazonu – což zahrnuje Sponzorované značky, Sponzorované produkty, formáty zobrazení produktů, stejně jako kategorie a cílení na obecenstvo a také remarketing skrze Amazon DSP – může být použito v kombinacích k dosažení uživatelů ve všech fázích cesty za nákupem od povědomí o produktu až k nákupu, opětovném nákupu a přeprodeji.
 

Výhody hromadných listů

 
Pokud nespolupracujete s nějakým API partnerem, můžete použít hromadné listy Amazonu (Bulk Sheets) pro změření vašich inzerčních snah, můžete zde také udělat celou řadu změn a spustit spoustu kampaní velice rychle. Merkle má svou vlastní technologii, která využívá nyní API, ale předtím to bylo pouze dostupné. Bowman sdělil, že jeho tým byl schopen vytvořit a spustit třicet čtyři nových kampaní s tři tisíci sedmi sty klíčovými slovy během dvou dní po získání přírůstku k rozpočtu a po revizi cílů od klienta.
 
Hromadné listy ale stále potřebují trochu práce, to přiznal, avšak filtrování listů k zahrnutí potřebných sloupců, kde si můžete vybrat, které z nich chcete aktualizovat, je stále dělá velice lehké na spravování.
 
Bowman poznamenal, že spousta z aktualizací Amazonu, které učinil v jeho nástrojích a platformách pro inzerci minulý rok, pomohla přinést daleko větší paritu mezi prodejci třetích stran a dodavateli na straně podniků. Mezi těmito výhody patří také to, že reklamy nyní mohou být schváleny během hodin, nikoliv dní.

Kvalitní optimalizace webu je základ

Ten, kdo chce být vidět na internetu, musí udělat všechno proto, aby se odkaz na jeho webové stránky zobrazoval ve vyhledávačích úplně nahoře, ideálně na prvním místě. A kdo to nedokáže sám, ten udělá nejlépe, pokud osloví seo firmu, která mu s tím pomůže. Ovšem pozor! Není firma jako firma. To už leckdo zjistil na vlastní kůži. Jednoznačně se vyplatí věnovat výběru té pravé a kvalitní firmy náležitou pozornost. Jistě budete souhlasit s tím, že potřebujete lidi, kteří své sliby plní a dokáží zařídit to, co vám slíbí.
muž a seo
Vyplatí se vsadit na firmu, které budete platit za skutečný výsledek a nikoli za své očekávání. Je na místě spolupracovat s lidmi, kteří své práci skutečně rozumí a dostanou vás na slíbenou přední pozici ve vyhledávačích. A je celkem jedno, zda pátráte po seo Olomouc, seo Ostrava anebo třeba seo Praha, ať už se nacházíte kdekoli, tak vám bude kvalitní seo firma spolehlivým pomocníkem ve světě seo optimalizace webů. Jakmile váš web dokonale vyladí, tak už vás žádný zákazník nemine a návštěvnost vašich stránek bude den ode dne příjemně stoupat.
prvky seo

Složitý proces, se kterým si jen tak někdo neporadí

Možná vás napadne, že byste si o seo optimalizaci mohli zjistit něco víc a pustit se do ní sami. Počítejte ovšem s tím, že se nejedná o nijak snadnou záležitost. Abyste dosáhli vytouženého výsledku, musíte se zaměřit hned na několik faktorů najednou. Kvalitně optimalizovat webové stránky je podobné jako dobře naladit klavír. Musíte vědět, na co všechno se zaměřit, aby byl výsledek dokonalý a vše harmonicky fungovalo.
vědec a PC
Nestačí jen navrhnout ta pravá klíčová slova, ale jde také o strukturu vašeho webu a o kvalitní zpětné odkazy, stejně jako ještě o celou řadu dalších podstatných věcí, na které nesmíte zapomenout. Pravděpodobně tak zjistíte, že než ztrácet svůj čas marnými pokusy o optimalizaci, tak je lepší svěřit ji hned od začátku profesionálům.


Dřevěné mobilní domy jsou také jednou z možností

V dnešní době ceny nemovitostí stále stoupají a to hlavně v lokalitách, které jsou nějakým způsobem lukrativní. Dostatek práce, snadná doprava, obchodní sítě, školství a lékařská střediska. Všechno tak hezky je po ruce. Mnoho lidí pak raději volí možnost bydlení v jiných podstatně levnějších lokalitách. I když ani zde nejde vše tak hladce, jak si mnozí pomyslí. Pokud nejsou našetřené finance, není snadné získat hypotéční úvěr na danou nemovitost. Pak existuje ještě jiná možnost a to zakoupit pozemek, který by byl možná dostupnější a měl rozvodové sítě nebo je zde možnost je vybudovat.

dřevěný karavan

Poté by byl řešením mobilheim. Stačí pouhá rovinka, na kterou se umístí a vybrat solidního prodejce, který dřevěné mobilní domy prodává. Pokud možno by měly mít veškeré parametry, které splňují požadavky na kolaudaci. To jen pro případ, že se zde rozhodnete trvale přihlásit k pobytu, to ovšem bez popisného čísla nepůjde a to vše se neobejde bez kolaudačního řízení. V dnešní době již takové problémy nejsou, jako bývaly dříve, výrobci již s tímto faktem pracují, takže předložení projektové dokumentace nebývá u solidních prodejců žádný problém.

Nejčastější kolize mobilních domů

 • Velikosti daných pokojů – například ložnice by měla mít pro jednoho člověka osm metrů čtverečních a pro dva dvanáct. Celkově obytná plocha by neměla být pod 16 m2.
 • Výška stropu – možná se dá udělat výjimka, podle změření světelných parametrů, ale minimálně by měla být 2,6 metru.
 • Vnitřní rozvody – mobilní domek bude stát na území České republiky, tudíž musí splňovat její normy.

karavan

To je vše musíme mít, pokud se zde budeme chtít nahlásit k celoročnímu pobytu. Pokud budeme mobilní dům využívat pouze víkendově, tak takové přísné parametry nemusí být a uspořádat si můžeme vše podle svých představ. Ovšem je dobré takové rozhodnutí zvážit před koupí. Na druhou stranu nás může potěšit skutečnost, že zakoupit takovýto majetek je dostupnější, rychlejší a dokonce levnější, než pořízení klasického rodinného domku. Navíc pokud máme k dispozici vlastní pozemek a dostatečný prostor na zahrádku, pergolu, bazén a další náležitosti, tak je to hodnoceno jako velmi úsporné bydlení dnešní doby.

Nejlepší je spoléhat se sám na sebe

Není nad to, když je člověk soběstačný a nezávislý a nemusí se ohlížet na druhé. Každý, kdo si již někdy něco od někoho druhého půjčoval, moc dobře ví, o jak nepříjemnou záležitost se může jednat. Už jen ten samotný pocit, že musíte někoho prosit, aby vám něco půjčil anebo s něčím pomohl, není nic dvakrát příjemného.

autíčko s přívěsem

Nicméně to ještě ani zdaleka není vše. Také je potřeba se domluvit na společném termínu, kdy máte vy sami i dotyčný čas, aby vám s něčím pomohl, musíte se domluvit na postupu, jak to provedete, a také je vhodné domluvit nějakou odměnu, protože i když to třeba dotyčná osoba navenek odmítá, tak to s velkou pravděpodobností uvnitř považuje za samozřejmé. Ovšem celá situace se může ještě více zkomplikovat tím, že vám anebo dotyčné osobě do domluveného termínu něco vpadne. Takže veškeré domlouvání začíná znovu a vy se kvůli každé další komplikaci budete cítit čím dál, tím více trapně.

námořní přívěs

Bez tažného zařízení se přitom neobejdete

Mnohem jednodušší a příjemnější je, postarat se o to, abyste mohli být v životě na druhých co nejméně závislí. A mnoho podobných situací se týká třeba stěhování nejrůznějších věcí. To však můžete jednou provždy jednoduše vyřešit tím, že si pořídíte tažné zařízení za svůj osobní automobil https://www.amsa.cz/PEUGEOT-33464. Vyjde vás to poměrně levně, již na několik málo tisíc korun včetně montáže zařízení.

zařízení k autu

Ovšem díky takovému tažnému zařízení ušetříte mnoho vydaných peněz navíc, a také se už nebudete muset pouštět do žádných nepříjemných proseb ohledně převezení čehokoli. Za tažné zařízení jednoduše přivěsíte vozík a na něm převezete z místa na místo, cokoli vás jen napadne. Můžete to být nábytek, různé jiné objemné zboží, nepotřebné věci do sběrného dvora. Materiál anebo nářadí či vybavení vaší dílny anebo bytu, které chcete někam přestěhovat anebo třeba stromy na výsadbu na vaši zahrádku.